Gerd Fröhlen - EDV-Beratung und Dienstleistung


Gerd Fröhlen


EDV-Berater
Geprüfter IT-Sicherheitsbeauftragter der Versicherungswirtschaft (DVA)

Hoffeldstr. 54a
40235 Düsseldorf
Telefon: +49 (0)211 43 63 94 56
Mobil: +49 (0)171 2 79 08 20
Internet: www.it-gfd.de


E-Mail: info@it-gfd.de